Dumneavoastră aveți o viziune.

Noi vă ajutăm să o realizați.

afir logo

Finanțări nerambursabile pentru înființarea sau dezvoltarea fabricilor de prelucrare a lemnului și a derivatelor, în mediul rural

Masura 6.4

SPRIJIN PENTRU INVESTIŢII ÎN CREAREA ŞI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂŢI NEAGRICOLE

Alocarea financiară aferentă perioadei 2021-2022 – 100 milioane euro

Sprijinul public nerambursabil

Valoare maximă 200.000 Euro – valoare minimă 10.000 euro

Fără a depăși 200.000 euro/beneficiar pe durata a trei exerciții financiare consecutive.

Criterii de eligibilitate

▪ Locul de implementare pentru care se solicită finanțare trebuie să fie în spațiul rural;
▪ Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției;
▪ Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate;
▪ Perioada de implementare a proiectului este de maximum 3 ani si include controlul implementării corecte precum și plata ultimei tranșe și nu va depăși 31.12.2025.

Solicitanți eligibili

▪ Micro-întreprinderi și întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;

▪ Membrii unor gospodării agricole (autorizați cu statut minim pe PFA) care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

Solicitanții eligibili trebuie să se încadreze în categoria:
▪ Micro-întreprindere – maximum 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.
▪ Întreprindere mică – între 10 şi 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.

Cheltuieli eligibile

▪ Construcţia, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
▪ Achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi;
▪ Investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.
▪ Cheltuielile legate de achiziția în leasing a activelor, pot fi considerate eligibile doar în cazul în care leasingul ia forma unui leasing financiar și prevede obligația beneficiarului de a cumpara bunurile respective la
expirarea contractului de leasing.

Masura 6.2

SPRIJIN PENTRU ÎNFIINŢAREA DE ACTIVITĂŢI NEAGRICOLE ÎN ZONE RURALE

Alocarea financiară aferentă perioadei 2021-2022 – 50 milioane euro

Sprijinul public nerambursabil

Valoare este de 50.000 de euro/proiect, cu excepția activităţilor de producţie pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/proiect

Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară în funcție de tipul investiției, respectiv, 50.000 euro sau 70.000 euro.

Activități eligibile

Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică. Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (prelucrarea lemnului, etc.);

Solicitanți eligibili

▪ Membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);

▪ Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;

▪ Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

Cheltuieli eligibile

▪  Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural iar activitatea va fi desfasurata in spatiul rural;
▪ Implementarea planului de afaceri trebuie sa înceapă în termen de cel mult 6 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
▪ Solicitantul demonstrează, înaintea celei de-a doua tranșe de plată, desfășurarea de activități comerciale prin producție comercializată sau activități
prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată;
▪ Codurile CAEN propuse prin proiect trebuie sa fie înregistrate la Registrul Comerțului, autorizate (dar fără ca activitatea propusă prin proiect să fi fost desfășurată) sau neautorizate;
▪ Până la depunerea Cererii de finanțare, solicitantul nu a desfășurat niciodată activitatea aferentă codurilor CAEN propuse prin proiect. Nu sunt eligibile activităţile complementare activităţii de bază desfăşurate de solicitant

+ 0
Proiecte implementate
+ 0
Ani în industrie
+ 0
Specialiști

Soluții complete pentru producția de mobilier

Sunteti cu un pas mai aproape de a obtine o finantare prin intermediul fondurilor europene nerambursabile sau prin intermediul fondurilor guvernamentale. Completati formularul pentru a solicita o oferta de consultanta fonduri europene.

Vă punem în legătură cu un consultant de proiect experimentat care vă poate ajuta cu întocmirea dosarului.

Consultanță

Ce trebuie să știți?

Finanțările nerambursale de multe ori nu sunt suficiente pentru dotarea corespunzătoare a unei fabrici.

De accea vă ajutăm să optimizați fluxul de producție în funcție buget pentru dotarea cât mai eficientă a afacerii dumneavoastră.

Cateva proiecte reușite

Start Up Nation în jud. Alba

• Router CNC 2030 Pro – detalii

• Circular cu freză CF2300 – detalii

Router CNC 2030 Pro Wood IQ Romania
blaj 6
blaj 5
Dan Florin si Calin2

Start Up Nation în jud. Suceava

• Router CNC 1325 Pro – detalii
• Mașină de frezat MF 45Pro1 – detalii
• Mașină combinată de îndreptat și rindeluit AG 41 (cu ax silențios cu cuțite elicoidale) – detalii
• Circular cu masă mobilă 
• Presă pentru rame
• Ferăstrău panglică
• Aspirator pentru rumeguș
• Compresor aer

utilaj MF45Pro1
ag41
presa
circular robland wood iq cluj 1

Router CNC 2030 Pro.
Revoluționează fiecare atelier de producție.

22713249 2001761636769882 6729873736700521399 o

Beneficiați de această oportunitate!

Cerere de ofertă

Vă rugăm să completați formularul și vă vom contacta în cel mai scurt timp posibil.

Cumpărați utilajele în pachet și obțineți beneficii în valoare de până la 2.363 €.

Circular de formatizat cu incizor C 350EL Wood IQ

+

masina automata de aplicat cant cu grup de prefrezare